Hengityshäiriö voi pahentaa fibromyalgian oireita
Kategoria / Terveys

Hengityshäiriö voi pahentaa fibromyalgian oireita

Fibromyalgia altistaa hengityksen häiriintymiselle. Toisaalta myös hengityshäiriö saattaa ylläpitää ja pahentaa fibromyalgian oireita. Fibromyalgian oireita voi helpottaa kuntouttamalla itseään omatoimisesti, ja yksi kuntoutuskeinoista on hengitystavan korjaaminen.

Lukuaika noin 45 hengitystä.

Fibromyalgia on sillä tavalla erikoinen sairaus, että siinä on vaikea määritellä, mikä on syy ja mikä on seuraus. Tämä pätee myös hengityshäiriöihin. Fibromyalgian oireilutapa altistaa hengityksen häiriintymiselle, mutta tilanne voi olla myös päinvastainen eli hengityshäiriö voi pitää yllä ja pahentaa fibromyalgian oireita.

Jotta hahmottaa paremmin, mistä sairaudessa on kyse, täytyy ensin palauttaa mieleen hengityksen tehtäviä. Ensimmäinen hengityksen tehtävä on tietysti kudosten hapensaannin varmistaminen. Jotta se olisi mahdollista, elimistöllä täytyy olla riittävästi hiilidioksidia käytettävissä, ja siihen vaikuttaa mm. hengitystapa. Hengittämällä suun kautta elimistöstä poistuu liikaa hiilidioksidia ja sillä on suora vaikutus elimistön kykyyn hyödyntää happea. Kun näiden kahden hengityskaasun suhde on kunnossa, se osaltaan ylläpitää luonnollista hengitystä myös silloin, kun nukumme.

Hengitys osallistuu myös happoemästasapainon säätelyyn, mutta sillä on muitakin tehtäviä, joista monet vähemmän tunnettuja. Esim. oikeanlainen hengitysliike on tärkeä, sillä sen rytminen liike edistää laskimoverenvirtausta ja imunestekiertoa. Toisin sanoen hengitys osallistuukin myös sitä kautta kehon jätehuoltoon. Lisäksi hengitystapa vaikuttaa psykofyysisiin reaktioihin ja voi joko ”lietsoa” lisää ahdistusta ja stressaantunutta oloa tai toisaalta auttaa kehoa ja hermostoa rauhoittumaan ja rentoutumaan.

Kun peruselintoiminnot toimivat huonosti, elimistö ei voi toimia normaalisti

 

A Senior woman holding hands on her chest

 

Jos hengitys häiriintyy, se tarkoittaa, että yksi elämää ylläpitävistä peruselintoiminnoista ei toimi kunnolla. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki yllä mainitut tehtävät voivat jäädä vajaasti hoidetuiksi tai tapahtumatta kokonaan. Kun kudokset kärsivät hapenpuutteesta, se voi tarkoittaa esimerkiksi entistä enemmän ja voimakkaampia kipuja ja entistä heikompaa suorituskykyä. Kumpikin on hyvin tyypillistä fibromyalgiaa sairastaville, mutta niitä ei välttämättä tule yhdistettyä hengityksen häiriintymiseen. Eikä oireilun paheneminen olekaan aina näin selvästi yhdistettävissä hapenpuutteesta johtuvaksi. Silti yhteys hengityshäiriöön voi olla olemassa.

Unihäiriöt ja unenaikaiset hengityshäiriöt

Unihäiriöt ovat fibromyalgian tyypillisimpiä oireita. Uni voi olla katkonaista ja jää pinnalliseksi horrostamiseksi, koiranuneksi. Mitään yksittäistä syytä näille häiriöille ei ole vaan kyse on usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta esimerkiksi kivuista, kudoshappamuudesta, tihentyneestä virtsaamistarpeesta tai levottomista jaloista. Näihin kaikkiin osallisena voi olla myös hapenpuute, jolle altistaa pinnalliseksi jäävä suun kautta hengittäminen. Mutta unihäiriötä voi pitää yllä myös fibromyalgiaa sairastavilla tavanomaista yleisempi uniapnea tai hypopnea. Molemmat ovat vakavia hengityshäiriöitä ja estävät nukkumasta hyvää virkistävää unta. Yhtäjaksoisen unen puutteessa sekä fyysinen että henkinen palautuminen jää tapahtumatta, ja fibromyalgiaa sairastava kuvaa tuollaisen yön jälkeen oloaan yleensä sanoilla ”jyrän alle jäänyt”.

Taistele ja pakene jatkuvasti

 

A senior woman having a headache

 

Fibromyalgiaa sairastavilla on havaittu myös kroonista stressitilaa ja taistele pakene -reaktion jäämistä päälle. Hengityshäiriö voi osaltaan pitää yllä tätä tilaa. Käytännössä se liittyy hengitystapaan, jossa hengittämiseen käytetään pääasiassa hengityksen apulihaksia eikä hengityksen päälihasta, palleaa. Kun pallean rytminen pumppaava liike puuttuu, myös vagushermo ja mieltä rauhoittava parasympaattisen hermosto jäävät aktivoitumatta. Kun siihen yhdistyy lisäksi pinnalliseen hengitystapaan usein liittyvä nopeutunut hengitysrytmi, se aktivoi ja kiihdyttää päinvastaista tilaa ja taistele pakene -reaktiota.

Hengitys osaksi omatoimista kuntouttamista

Fibromyalgiaa sairastavan on mahdollista saada oireisiin helpotusta tai oireita pois kokonaan omatoimisesti itseään kuntouttamalla. Käytännössä se on vääränlaisten kuormitusten pois karsimista ja elimistön paranemiskyvyn tukemista. Näin käynnistyy hyvä kierre, jonka ansiosta elimistö alkaa vähitellen toimia normaalimmin. Hengitystavan korjaaminen on yksi näistä keinoista. Siihen ei yleensä kiinnitetä juurikaan huomiota kuntouttamisessa, vaikka kyse on tärkeästä elämää ylläpitävästä järjestelmästä.

Ohjeet omatoimiseen kuntouttamiseen ja tutkittua tietoa fibromyalgiasta löydät pian julkaistavasta kirjastani FIBROMYALGIA – HALUAN KUNTOUTUA.

Kirjan julkaisuaikataulusta tulee tarkempaa tietoa tänne: https://holvi.com/shop/parempiterveys/

Muita hyödyllisiä sivustoja

www.fibromyalgia.fi

https://www.facebook.com/fibromyalgiaoireettomaksi

 

Lisää aiheesta