Kaikki me hengitämme, mutta jokaisen hengitys on yksilöllinen ja se muuttuu eri tilanteissa
Kategoria / Terveys

Kaikki me hengitämme, mutta jokaisen hengitys on yksilöllinen ja se muuttuu eri tilanteissa

Jokaisen ihmisen hengitys on yksilöllinen, eikä yhtä oikeaa, joka tilanteeseen sopivaa hengitystapaa voi määrittää. Tämä on Hengitysfysiologiaa-sarjan kuudes osa.

Tämä on Hengitysfysiologiaa-sarjan kuudes ja viimeinen osa. Aiemmat osat pääset lukemaan täältä.

Hengitys, eli respiraatio on yksi elämän edellytyksistä. Tämä automaattinen, mutta kuitenkin osittain kontrolloitavissa oleva toiminto on meille kaikille elintärkeä, sillä elimistömme tarvitsee happea, jota solut käyttävät soluhengityksen energia-aineenvaihduntaan.

Hengitys osallistuu yhdessä verenkierron kanssa elimistön tasapainotilan ylläpitämiseen, ja hengityksen tarkoituksena onkin turvata elimistön hapensaanti kaikissa tilanteissa sekä samaan aikaan poistaa elimistöstämme energia-aineenvaihdunnan tuottamaa hiilidioksidia. 

Hengitys voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat keuhkotuuletus (ventilaatio), kaasujen vaihto (diffuusio) keuhkorakkuloiden ja verenkierron välillä, kaasujen kuljetus verenkierrossa keuhkojen ja muun elimistön välillä, kaasujen vaihto verenkierron ja solujen välillä sekä soluissa tapahtuva energia-aineenvaihdunta eli soluhengitys. Hengityksestä vastaa hengityselimistö, johon kuuluvat hengitystiet, keuhkot sekä hengityslihakset. 

Hengitys on automaattinen toiminto, mutta erilaiset olosuhteet ja tilanteet voivat muuttaa sitä 

Hengitys on joka hetki läpi elämän toteutuva fysiologinen prosessi, joka on niin automaattinen, että harvoin kiinnitämme siihen huomiota ellei siihen ole erityistä syytä.

Kuitenkin erilaiset sairaudet, kuten hengitys- ja keuhkosairaudet, sydänsairaudet, neurologiset sairaudet tai erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat voivat erilaisten mekanismien kautta vaikuttaa hengitykseen negatiivisesti ja tehdä hengittämisestä hyvinkin tietoisen toiminnon.

Lisäksi myös esimerkiksi kipu, pelko, jännitys, stressi tai erilaiset ympäristötekijät saattavat vaikuttaa hengitykseen ja muuttaa hengitystapaa, -rytmiä tai -syvyyttä.

Vaikka hengitykseen voi myös itse vaikuttaa, sitä ei pidä myöskään kontrolloida

On hyvä muistaa, että hengittäminen on yksilöllistä sekä etenkin tilannekohtaista eikä yhtä oikeaa, joka tilanteeseen sopivaa tapaa hengittää voida määrittää. Hengitys muuttuu tilanteiden ja tarpeen mukaan ja jokaisella on luonnostaan erilaisia tapoja sekä keinoja hengittää.

Mutta vaikka hengitys onkin luonnollinen prosessi, jota ei liikaa kannata yrittää kontrolloida, niin aika-ajoin voi olla suotavaa huomioida, tunnustella sekä kuunnella omaa hengitystä sekä kokeilla erilaisia tapoja hengittää, sillä näin voimme myös oppia hyödyntämään erilaisia hengitystapoja erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin.

Muista siis hengittää monipuolisesti ja myös nauttia siitä!

Lisää aiheesta