Marianne Kyrklund

Marianne Kyrklund

Vieraskirjoittaja on Yrittäjä (=Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy:n toimitusjohtaja), PhysioPilates-kouluttaja, fysioterapeutti, erikoislääkintävoimistelija, Master of Public Health, terveystieteiden maisteri. 

Marianne aikoo keskittyä kirjoituksissaan siihen, kuinka hengitys otetaan haltuun. 

"Pilateskouluttajana koen, että hengityksen rentouttamisen taito on yksi tärkeimpiä keinoja, joilla voi itse vaikuttaa terveyteen. Hengitys ja stressi ovat läheisessä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Stressi vaikuttaa henkisen voinnin lisäksi myös fyysiseen oloon. Opettelemalla tietoisesti säätelemään ja erityisesti rentouttamaan hengitystä voi vaikuttaa autonomiseen hermostoon ja sen kautta sekä henkiseen ja fyysiseen stressiin. Tämä taito edistää terveyttä, sillä monet sairaudet ovat seurausta pitkään jatkuneesta stressistä. 

Tarkoituksena ei ole muuttaa arkista hengitystapaa vaan oppia hyvä hengitystekniikka sekä opetella hengitysharjoituksia, joilla voi vahvistaa hengityslihaksia sekä parantaa rintarangan liikkuvuutta. Säännöllisten hengitysharjoitusten avulla ryhti paranee ja kehon kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Hyvästä hengityksestä  on myös hyötyä liikunnassa. Oikea-aikainen, syvä hengitys syventää venytystä ja tehostaa voimaliikkeitä. Pilatesharjoittelussa hengitys on puolet liikkeestä. Se rytmittää ja keventää harjoittelua ja auttaa keskittymään liikkeeseen."

Marianne Kyrklund on kokenut fysioterapia-alan asiantuntija sekä kouluttaja. Hän on toiminut koulutusalanyrittäjänä vuodesta 1986 lähtien omassa yrityksessään Suomen Terveysliikuntainstituutissa.

Marianne on kouluttanut fysioterapeutteja aktivoivaan fysioterapiaan eli siihen miten ohjata TULE-asiakkaita pienryhmissä. Mariannen ensimmäiset fysioterapian koulutustuotteet olivat FysioKimppa- sekä AquaKimppa –ohjaajakoulutukset. Myöhemmin 1990-luvulla tulivat MammaKimppa-, SenioriKimppa-, FysioBalance- sekä FysioPump –ohjaajakoulutukset. Ensimmäinen PhysioPilates –ohjaaja koulutus järjestettiin vuonna 2007. PhysioPilates on Mariannen kehittämistä koulutuksista laajin. Siinä on kolme erillistä tasoa ja lähiopetusta seitsemänä viikonloppuna. Koulutus on ns. pitkä pilatesohjaajakoulutus ja kaikki tasot läpäistyään ohjaaja voi hakeutua Suomen Pilates Yhdistyksen jäseneksi.

Vuonna 2003 Suomen Latu myönsi Marianne Kyrklundille Vuoden Liikuttaja –tunnustuksen ”ansiokkaasta terveysliikunnan edistämisestä, FysioKimppa-liikuntatuotteen kehittämisestä ja yrittäjyydestä”.

Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Tempur Oy valitsivat Mariannen Vuoden Fysioterapeutiksi 2011. Vuoden Fysioterapeutiksi etsittiin henkilöä, joka toimii aktiivisena fysioterapia-alan asiantuntijana, tekee alan asiantuntijuutta tunnetuksi ja myös kehittää omaa ammattitaitoaan. Marianne on ollut vetovastuussa monien suurten terveysliikuntatapahtumien mm. Kunnon laiva –risteilyt sekä Pilatesconference järjestelyistä.

Marianne tunnetaan myös kirjoittajana. Vuonna 2003 julkaistiin kirja ”Virtaa Naisen arkeen. Keho kuntoon täsmäohjein.” Hän on toiminut asiantuntijana Hyvä terveys –lehdessä sekä kolumnistina Kunto & Terveys –lehdessä.

Tutustu lisää: https://physiopilates.fi/

Kirjoittajan kaikki artikkelit