Hengityksen trendit vuonna 2022
Kategoria / Hyvinvointi

Hengityksen trendit vuonna 2022

Mitä trendejä ensi vuonna voi odottaa hengityksen saralla? Listasimme vuoden 2022 suurimmat hengitystrendit tähän artikkeliin.

Hengitys on ollut kasvava puheenaihe viime vuosien aikana meitä jokaista koskettaneen pandemian vuoksi. Sen vuoksi hengitysterveyteen on alettu panostamaan entistä enemmän. Vanhoja metodeja hengityksen parantamiseen on otettu entistä enemmän käyttöön, mutta myös uusia tapoja ja apuvälineitä on kehitetty helpottamaan ja parantamaan terveyttämme ja jokapäiväistä elämäämme. 

Hengityksen trendit vuodelle 2022

Mitä uutta vuosi 2022 tuokaan hengityksen saralla? Kokosimme tähän artikkeliin tulevan vuoden trendit.

1. Hengityshyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, kuin aikaisemmin ja sitä käytetään vastustuskyvyn sekä sairauksien ehkäisyn tukena

Hengitysteiden limakalvon kunto ymmärretään osana vastustuskykyä ja sen hyvinvointia tuetaan erilaisin apuvälinein ja valmistein. Vastustuskyvyn tukemiseen käytetään hengitysteitä kuntouttavia valmisteita ja apuvälineitä, sekä lisäravinteita.

Hengityslihasten lihaskunnon merkityksen ymmärrys sairauksien ehkäisyssä ja oireiden hallinnassa nousee.

Kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn aletaan kiinnittämään enemmän huomiota yksilötasolla. Julkinen terveydenhuolto vastuuttaa ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn kansalaisille.

2. HRV:tä (heart rate variability), eli sykevälivaihtelua aletaan ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin

Hengityksen huomataan reagoivan nopeasti sykevälivaihteluun. Hengitystä seuraamalla voidaan tehdä päätelmiä HRV-arvosta ja tätä halutaan seurata arjessa.

Kiinnostus elämäntapojen vaikutuksesta HRV-tasoon kasvaa ja sitä tutkitaan enemmän.

Hengitystä ja sen roolia sykevälivaihtelulle aletaan tukia laajemmin.

3. Tietyissä ammateissa hengityssuojaimet jäävät jatkuvaan käyttöön

Korona-aika on herättänyt huomaamaan, että tietyissä ammateissa jatkuva maskin käyttö voi olla hyödyllistä, jonka vuoksi tehdään päätöksiä, että tietyt hoitoalan ammattilaiset käyttävät hengityssuojainta jatkossakin.

Hengitysongelmaiset, joilla on oireilua ympäristön ärsykkeille, kuten katupölylle, käyttävät jatkossakin rohkeammin hengityssuojaimia.

Immuunivajeesta kärsivät henkilöt tai henkilöt, joilla on jatkuvaa infektiokierrettä, käyttävät maskia julkisilla paikoilla.

Maskin käyttö on yleisesti hyväksyttyä ja uusi normaali.

4. Mielenhallinnassa hyödynnetään hengitystä yhä enemmän

Hengitys ymmärretään yhä laajemmin keinoksi rauhoittaa mieltä, vähentää stressiä ja tukea unta.

Hengitystä tukevia ohjeita ja applikaatiota tulee tarjolle enemmän.

Markkinoille tulee paljon erilaisia ohjausvideoita, applikaatioita ja verkkokoulutuksia, joilla omaa hengitystään voi kehittää ja ohjata.

5. Kiinnostus hengitystä mittaaviin ja seuraaviin tuotteisiin kasvaa ja tuotteita tulee enemmän kuluttajien tarjolle 

Hengityksestä halutaan ymmärtää enemmän ja siihen kiinnitetään enemmän huomiota.

Hengityksen rytmi, syvyys ja tapa osataan erotella ja niiden merkitys terveydelle huomioidaan.

Hengitystä halutaan seurata samaan tapaan, kuin nyt on seurattu unenlaatua, liikuntasuoritusten intensiteettiä tai askelmääriä.

6. Kiinnostus pohjoismaista henkeä ja ajattelutapaa (Nordic spirit) ja puhdasta luontoa kohtaan kasvavat

Pandemian myötä eristäytyminen ja erilaiset rajoitustoimet ovat nostaneet globaalisti ihmisten kiinnostusta puhtaaseen luontoon ja ilmaan sekä vapaaseen liikkumiseen etenkin luonnossa.

Ihmiset arvostavat enemmän luontokokemuksia sekä ekologisuutta, ja haluavat ymmärtää kuluttamiensa tuotteiden alkuperää ja valmistustapaa. Myös kotimaisuutta tuetaan niin ruoissa kuin hyödykkeissä enemmän. 

7. Stressitöntä ja rentoa elämäntapaa tavoitellaan

Suorittamisen kulttuuri on siirtymässä arvostusasteikolla alaspäin ja taukojen sekä rauhallisen tekemisen arvostus nousee.

Yksilöllisiä toimintatapoja suorittaa tehtävät arvostetaan.

Ylhäältä johdettu hierarkia ja sen arvostus vähenee. Asioita tehdään yhdessä ja yhteisöllisyyttä arvostetaan ja tavoitellaan. 

 

Tämän myötä toivotamme hyvähenkistä uutta vuotta! Katsotaan, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan! 

Lisää aiheesta