Miksi hengitystä kannattaa harjoitella?
Kategoria / Terveys

Miksi hengitystä kannattaa harjoitella?

Hengitys on elämän perusedellytys ja se vaikuttaa kehon toimintaan ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Hengitysharjoittelulla voidaan edistää hengityselimistön ja koko kehon hyvinvointia. Harjoittelusta on hyötyä kaikille, mutta erityisesti hengitysongelmista kärsivä saa vaivoihinsa apua hengitysharjoittelusta.

Kaupallinen yhteistyö: WellO2

Lukuaika noin 35 hengitystä.

Hengitys on elämän perusedellytys. Se vaikuttaa koko kehomme toimintaan, ja hengittämättä ei ole elämää. Hengittämistä pidetään itsestäänselvyytenä, ja sen merkityksen ymmärtää vasta, kun henki ei oikein kulje.

Koronan ja sen variaatioiden myötä hengittämisen merkitys on alkanut nousta sille kuuluvaan arvoonsa, ja asiantuntijat ovat alkaneet puhua hengitysharjoittelun tärkeydestä samoin kuin minkä tahansa kehon osan harjoituksesta tai kuntoutuksesta.

On hämmästyttävää havaita, kuinka vähän aiheesta on käytännön ymmärrystä tai ohjeistusta ollut tarjolla, ja siitäkin osa uusimman tutkimuksen valossa on osoittautunut vääräksi tai puutteelliseksi. Vielä tänä päivänäkin pääasiassa ohjeistetaan pelkästään puhaltamaan pulloon, vaikka sen vaikutus koko hengityselimistön kannalta on rajallinen.

Hengittämistä pidetään itsestäänselvyytenä, ja sen merkityksen ymmärtää vasta, kun henki ei oikein kulje.

Alla lainaus Laurean AMK-opiskelijoiden opinnäytetyöstä, joka siteeraa arvostettua McConnelin tutkimusta vuodelta 2013. Tutkimuksessa korostetaan erityisesti hengityslihasten harjoituksen tärkeyttä. Tutkimuksen mukaan ulos- ja sisäänhengitysharjoitus peräkkäisinä toistoina on tehokas, koska se vaikuttaa koko hengityselimistön kannalta tärkeisiin lihaksiin ja toimintoihin.

"Hengityslihaksia harjoitetaan pääasiassa kestävyyden ja voiman lisäämiseksi; lisäksi hermostollista vaikutusta on havaittu esimerkiksi nielemiseen, yskintävoimaan ja äänenmuodostukseen. Kestävyysharjoittelu kohdistuu samalla sekä sisään- että uloshengityslihaksiin, koska näiden osuutta ei voi erottaa toisistaan. Voimaharjoittelusta on saatu eniten tutkimusnäyttöä IMT-interventioissa. Hyviä tuloksia on saatu sisään- ja uloshengitysharjoitusten yhdistelmällä. Terveillä ja hyväkuntoisilla maksimaalinen ulos- ja sisäänhengitys peräkkäisinä harjoitteina on joissain tutkimuksissa tuonut parempia tuloksia, kuin samassa keskeytymättömässä hengityssyklissä suoritettuna. Vaikka McConnell itse suosittaa harjoitusten eriyttämistä, viittaa hän kuitenkin Watsford ja Murphyn (2008) tutkimukseen, jossa terveet iäkkäät saavuttivat keskeytymättömällä IMT+EMT-harjoittelulla 22 % MIP- ja 30 % MEP-kasvun kahdeksan viikon harjoittelun jälkeen. (McConnell 2013, 97-101.)

IMT-voimaharjoittelun ja EMT-kestävyysharjoittelun ero ei ollut merkittävä, mutta IMT + EMT voimaharjoittelun yhdistelmä paransi huomattavasti enemmän suorituskykyä; IMT-voimaharjoitteluun verrattuna +12,8 %. Suorituskyvyn kohentuminen tuli esille liikuntalajista riippumatta." (Brofeldt, Reinikainen 2017).

Tutkimusten tärkeä tieto on, että jo kohtuullisella 2–40 % vasteella molempiin suuntiin tapahtuvalla hengitysharjoittelulla saadaan hyviä tuloksia. Tavallisen ihmisen ja etenkin hengitysongelmaisen kannalta on kuitenkin syytä korostaa oikeaoppisen syvähengitysharjoituksen merkitystä laajemmin koko hengityselimistön toiminnan kannalta.

Synnyinlahjana saatu rauhallinen syvähengitys muuttuu elintapojen, liiallisen istumisen ja vastaavien syiden seurauksena pinnalliseksi huokumiseksi. Rintaranka painuu kasaan vieden keuhkoilta toimintatilaa. Näiden seurauksena keuhkojen käytössä oleva alue pienenee koko ajan ja vastaavasti käyttämätön alue kasvaa muodostaen erilaisille pöpöille ja viruksille hyvän säilytys- ja piilopaikan, jonka tuntee tukkoisuutena, limaisuutena, pienenä kuumeiluna ja jatkuvana yskänä. Kansanomaisesti tuuletus ei keuhkoissa pelaa, kuin ummehtuneessa talossa ikään.

WellO2-hengitysharjoituslaite edistää hengityshyvinvointia

Suomalainen WellO2-hengitysharjoituslaite yhdistää vastusteisen (vastapaineisen) hengittämisen ja laitteen tuottaman lämpimän höyryn toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, jonka teho on helppo todeta. Jo muutama ulos-sisäänhengitystoisto saa keuhkoissa aikaan reaktion, jossa sinne kertyneet epäpuhtaudet ja lima alkavat nousta ylähengitysteiden ja suun kautta ulos. Vastapainehengitys avaa tehokkaasti hengitysteitä, ja lämmin höyry pääsee etenemään syvemmälle keuhkoihin hoitaen, kostuttaen ja liuottaen samalla limaa juoksevammaksi.

Laitteeseen kuuluvan nenämaskin kautta harjoituksen voi tehdä myös nenän kautta, jolloin ylähengitystiet vahvistuvat. Lisäksi lämmin höyry kostuttaa ja rauhoittaa limakalvoja helpottaen allergiaoireita ja tukkoisuutta. Lämpö vähentää limakalvon histamiinin eritystä, minkä vuoksi ärsytysoireet ja limakalvon reagointi allergeeneille ja muille ärsykkeille vähenee nopeasti. Lämmöllä on myös viruksien lisääntymistä estävä vaikutus.

Säännöllinen kerran tai kahdesti päivässä tapahtuva viiden minuutin harjoitus on kuin jooga pienoiskoossa, joka vahvistaa samalla koko ylänielun ja keskivartalon alueen lihaksia sekä rauhoittaa mieltä. Keuhkojen liittolainen sydän saa samalla kaipaamaansa työtä ja harjoitusta. Tällä voidaan myös vaikuttaa tehokkaasti keski-iän jälkeen tapahtuvaan hengityskapasiteetin laskemiseen.

Hyvän hengityksen myötä aktiivinen elämä voi jatkua vuosirenkaiden kertymisestä huolimatta.

- Aulis Kärkkäinen, WellO2-laitteen keksijä

 

Osta WellO2-laite nyt tarjoushintaan 199 € (norm. 229 €) koodilla AULIS30

 

Lähteet

Brofeldt, Tuula; Reinikainen, Saara (2017): Hengitysharjoituslaite WellO2 : Tukimateriaali terveydenhuollon henkilöstölle

McConnell, A. 2013. Respiratory Muscle Training – Theory and Practice. Churchill-Livingstone.

 

Lisää aiheesta