Mitä on hengitysvalmennus ja miksi sitä tarvitaan?
Kategoria / Hyvinvointi

Mitä on hengitysvalmennus ja miksi sitä tarvitaan?

Hengityksestä on tullut hitti, eikä suotta. Ihmiset hakevat hengityksestä apua muun muassa ylivireyteen, ahdistukseen, kipuihin ja keskittymishaasteisiin. Kiinnostus erilaisia hengitysryhmiä ja yksilövalmennusta kohtaan onkin kasvanut viime aikoina. Tässä artikkelissa avataan, mitä hengitysvalmennus tarkoittaa sekä tutustutaan Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutukseen.

Kaupallinen yhteistyö: Sanni Parkkinen / Manaste

Hengityksestä on tullut hitti, eikä suotta. Ihmiset hakevat hengityksestä apua muun muassa ylivireyteen, ahdistukseen, kipuihin, keskittymishaasteisiin, alivireyteen, alhaiseen energiaan, suorituskyvyn kasvattamiseen, pelkotiloihin, itsetuntohaasteisiin, sairauksista toipumiseen ja yleisesti itsesäätelyn tukemiseen yksin tai ihmissuhteissa.

Samalla syvemmän kehoyhteyden äärelle asettuminen ja merkityksen kokeminen elämässä ovat motivoivia voimia hakeutua hengitysryhmiin tai yksilövalmennukseen.

Tässä artikkelissa avaan hengitysvalmennuksen ja hengitysvalmentajan työn tavoitteita, ja esittelen Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutuksen tärkeimpiä periaatteita!

Hengitysharjoittelun tavoitteet

Hengitysharjoittelulla voidaan nähdä olevan kaksi ensisijaista tavoitetta:

 1. Kehon luonnollisten säätelymekanismien tukeminen ja palauttaminen (hermosto, hengityskeskus, immuunijärjestelmä, ym.), ja
 2. Sopeutumis- ja mukautumiskyvyn rakentaminen

Ensimmäiseen tavoitteeseen sisältyvät stressinsäätely, rauhoittumisen ja rentoutumisen taidot, sydän- ja verenkiertoelimistön kunnosta huolehtiminen, unenlaadun parantaminen ja tasapainoisen hengityksen harjoittelu, jos hengityksen epätasapainotila on osallisena mainitsemieni säätelymekanismien epäoptimaaliseen toimintaan.

Toisin sanoen hengitysharjoittelulla voidaan auttaa kaikkia kehon järjestelmiä toimimaan optimaalisemmin ja tukea terveyttä monin tavoin.

 

Tasapainoisesta ja epätasapainoisesta hengityksestä voit lukea lisää näistä artikkeleista:

Millaista on vapaa ja toimiva hengitys ja miksi on tärkeä ymmärtää, että hengitys on tapa?

Mikä on hengitysharjoittelun tarkoitus?

 

Toisen tavoitteen sopeutumis- ja mukautumiskyvyn rakentaminen tarkoittaa sitä, että haastamalla kehon tasapainotilaa sopivasti saadaan aikaan vahvistumista. Resilienssi kasvaa sopivan stressin myötävaikutuksesta.

Tämä voi tarkoittaa vähemmän hengittämistä, hitaammin hengittämistä ja aika ajoin myös enemmän hengittämistä. Hengityksen hyödyntäminen vahvistavana voimana voi olla myös resurssien kasvattamista ja työkalupakin keräämistä elämän haastaviin tilanteisiin, suorituskyvyn optimointia, itseymmärryksen syventämistä ja muuntuneisiin tajunnantiloihin tutustumista.

Hengitysvalmennuksen avulla voidaan siis saavuttaa monia terveydellisiä ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita:

 • Vaikutus autonomisen hermoston ja vagushermon toimintaan
 • Stressireaktion rauhoittaminen, tunnesäätelyn ja stressinsietokyvyn parantaminen
 • Immuunijärjestelmän toiminnan tukeminen, tulehdusreaktion hillitseminen ja kiputilojen lievittäminen
 • Homeostaattisten refleksien, kuten verenpaineen säätelyn, normalisointi
 • Ruoansulatuksen parantaminen
 • Kognitiivisten toimintojen, kuten huomiokyvyn, keskittymisen, muistin ja oppimisen, tukeminen
 • Mielialan kohottaminen ja mielen joustavuuden harjoittaminen
 • Luovuuden ruokkiminen
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikaation parantaminen
 • Äänenkäytön tehostaminen
 • Liikkeen, rangan stabilisoinnin ja fyysisten suoritusten tukeminen
 • Urheilijan suorituskyvyn tukeminen monin eri tavoin
 • Ankkuroituminen hetkeen ja keholliseen turvan kokemukseen
 • Kehomieliyhteyden vahvistaminen
 • Rajojen tunnistaminen, kommunikointi ja vahvistaminen
 • Kokemus omasta paikasta maailmassa ja ymmärrys (universaalista) yhteydestä

Hengitysvalmennuksen kulmakivet

mita_on_hengitysvalmennus_ja_miksi_sita_tarvitaan_kuvituskuva

 

Hengitysvalmennus muun valmennuksen tavoin tarkoittaa opitun tiedon soveltamista asiakkaan tilanteeseen, asiakkaan aitoa kohtaamista ja motivoimista muutokseen. Valmennus on prosessi niin kuin on hengityskin. Vaikka hackit ja nopeat viiden minuutin hengitysharjoitukset kasvattavat suosiotaan, eivät ne riitä pysyvään ja kokonaisvaltaiseen muutokseen. Mitä sen sijaan usein hengitysvalmennusprosessissa tapahtuu, on jonkinlainen avautuminen ja syventynyt reflektio omille tarpeille ja sisäiselle maailmalle. Ei ole tavatonta, että hengityksen hyväätekevä voima sitouttaa asiakkaan harjoitteluun aivan eri tavalla kuin monissa muissa valmennusprosesseissa.

Vastoin yleistä luuloa ei hengitysvalmennus tarkoita vain hengitystekniikoita tai pyri hengityksen parantamiseen tai muuttamiseen jonkinlaiseksi. Hengityssuhde on elämäsi ensimmäinen ja tärkein suhde. Siksi hengityksen äärellä oleminen, havainnointi, aistiminen ja miellyttävyyden kokeminen ovat ehdottomia edellytyksiä hengityksen hyödyntämiselle resursseja kasvattavana voimana. Omistajuuden kokeminen omasta hengityksestä on yleensä tärkein tekijä siinä, että hengitysharjoittelusta on koettua hyötyä!

Vastoin yleistä luuloa ei hengitysvalmennus tarkoita vain hengitystekniikoita tai pyri hengityksen parantamiseen tai muuttamiseen jonkinlaiseksi.

Hengityksen kolmiaspektisen mallin mukaan hengitystä on mahdollista tarkastella kolmesta eri perspektiivistä: biokemiallisesta, biomekaanisesta ja psykofysiologisesta. Biokemia tarkastelee hengitystä hengityskaasujen (happi, hiilidioksidi ja typpioksidi) kautta: kuinka kaasujen pitoisuudet vaikuttavat homeostaasiin eli elimistön tasapainotilaan, ja kuinka vaikkapa hiilidioksidin vähyys voi johtaa moniin ikäviin oireisiin.

Biomekaniikka, tai preferoimani käsite biotensegrity, keskittyy rakenteisiin, jotka osallistuvat tuottamaan hengityksen liikettä kehossa ja ovat osa hengityselimistöä: pallea ja lantionpohja näistä tärkeimpinä. Myös hengitystyyli kuuluu biomekaniikan piiriin: onko keho tottunut hengittämään ylärintakehäpainotteisesti tai jopa paradoksaalisesti, vai soljuuko hengitys vapaasti alhaalla kehossa 360-asteisesti. Psykofysiologia taas kattaa edellä kuvaamani hengityssuhteen, hengityksen ja autonomisen hermoston yhteydet, kehoaistin, neurobiologian sekä itse- ja yhteissäätelyn tematiikan.

Näiden linssien lisäksi hengityksellä on tietysti myös henkinen tai hengellinen ulottuvuus, ja hengitystä ovat tutkineet kaikki tietämäni viisausperinteet.

Tämä paketti takaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka nojaa vankkaan filosofiseen perustaan ja ymmärrykseen ihmissysteemistä. Kun vaikutat hengitykseen, vaikutat koko olemukseesi. On tärkeää oppia kunnioittamaan hengitystä eri perspektiiveistä, yksilöllisyys huomioonottaen. Hengityksen vaikutussuhteet muihin elimistön järjestelmiin aivotoimintaa myöten valottavat usein hengitysvalmennukseen saapuvalle kehon viisauden syvyyttä ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä – oli valmennuksen tavoite mikä hyvänsä.

 

hengitys_unlimited_hengitysvalmentajan_koulutuksen_teoreettinen_viitekehys

 Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutuksen teoreettinen viitekehys

Mistä löytää valmentaja tai kouluttautua hengitysvalmentajaksi?

Hengitykseen erikoistuneita valmentajia tai fysioterapeutteja voi haeskella netistä tai tämän Nordic Breathing -sivuston kautta. Laaja-alaisesta Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutuksesta valmistuneet ja asiakkaita vastaanottavat valmentajat löydät täältä: Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajat

Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutus keskittyy kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja hengityksen perusperiaatteiden soveltamiseen. Koulutus on monialainen. Tämä tarkoittaa, että ei ole yhtä hengitystekniikkaa, -metodia tai -traditiota, johon koulutus nojaa. Koulutuksessa opit soveltamaan perusperiaatteita joukkoon erilaisia tilanteita ja asiakkaita. Opit suuren joukon erilaisia tekniikoita ja ymmärrät, milloin ja miksi niitä kannattaa käyttää.

Hengityksen ja hengitystyöskentelyn (breathwork) maailma on laaja. Myyttejä ja suoranaista väärää tietoa viljellään laajalti. Hengitystyökalupakin perustaminen tieteelliseen tietoon, fysiologian ja anatomian ymmärrykseen ja somaattiseen psykologiaan hyödyttää sinua ja asiakkaitasi. Toisaalta on tärkeää oppia erottamaan, milloin käytettävät menetelmät perustuvat jonkun toisen tradition ymmärrykseen ihmissysteemistä ja mihin käyttöön nämä menetelmät sopivat.

Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutus keskittyy kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja hengityksen perusperiaatteiden soveltamiseen.

Opit valmentamaan niin arkipäiväisten vireystilahaasteiden kanssa painivia, hengityksen ongelmatilanteista kärsiviä, suorituskyvyn kasvattamisesta kiinnostuneita, urheilijoita ja jopa lapsia. Opit myös fasilitioimaan hengitysryhmiä ja halutessasi transformatiivisia breathwork-sessioita.

Taustastasi ja toiveistasi riippuen voit siis erikoistua tämän koulutuksen pohjalta tiettyyn kohderyhmään ja rakentaa palvelusi itsesi näköiseksi.

Tämä kartta auttaa sinua hahmottamaan, mihin Hengitys Unlimited™ -koulutus sijoittuu hengitysmodaliteettien laajassa kentässä. Keskittyminen on kolmessa teemassa:

 • Hengitys terveyden & suorituskyvyn tukena
 • Hengitys itsesäätelyn & yhteissäätelyn tukena
 • Transformoiva hengitys

mita_on_hengitysvalmennus_ja_miksi_sita_tarvitaan

 Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajan koulutuksen sisältö

 

Hengitys Unlimited™ -koulutuksessa

 • Tutustut hengitykseen fysiologisesta, anatomisesta, psykologisesta, emotionaalisesta ja henkisestä näkökulmasta.
 • Harjoitat ja tasapainotat omaa hengitystäsi.
 • Tunnistat, kuinka tunnetilat, elämäntyyli, ympäristö ja yleisterveys vaikuttavat hengitykseen, ja kuinka hengitystä voi käyttää erilaisia tavoitteita varten.
 • Opit valmentamaan yksilöasiakkaita ja fasilitoimaan (pien)ryhmiä.

Hengitysvalmentajan koulutus on enemmän kuin matka hengityksen maailmaan. Se on matka kehollisuuteen ja sisäisen virtasi äärelle, ihon alle. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan >>

 

Sanni Parkkinen on kokenut hengitysvalmentaja, kouluttaja ja joogaopettaja. Sanni on auttanut satoja suomalaisia vapauttamaan hengityksensä Hengitys Unlimited™ -verkkokurssilla ja vastaanottaa tällä hetkellä yksilöasiakkaita Zoomin välityksellä tai livenä asuinkaupungissaan Trondheimissa. Hän kouluttaa uusia hengitysvalmentajia niin Suomessa kuin Norjassa ja haluaa koulutuksillaan näyttää tietä integratiiviselle, kokonaisvaltaiselle, kangistuneita kaavoja rikkovalle, traumainformoidulle ja keho-orientoituneelle hengitystyöskentelylle.

 

Lisää aiheesta