Tutustu kehosi viisauteen hengityksen kautta
Kategoria / Hyvinvointi

Tutustu kehosi viisauteen hengityksen kautta

Arki sisältää usein hälinää, kiirettä sekä monia erilaisia haasteita, jotka kuormittavat mieltä. Arjen kiireessä monet meistä unohtavat, että mieli ja keho ovat merkittävässä yhteydessä keskenään. Tässä artikkelissa tutustut hengityksen merkitykseen osana kehotietoisuutta ja yleistä hyvinvointia – tee myös jutun lopussa oleva lyhyt tietoisen hengityksen harjoitus!

Elämä tarjoilee meille usein hälinää, kiirettä ja monenlaisia haasteita. Huomaamme tämän usein kehää kiertävien negtiivisten ajatuksiemme kautta, jos pysähdymme niitä havainnoimaan. Se, mitä monet meistä ovat kuitenkin unohtaneet, on mielen ja kehon yhteys. Olemme paljolti vieraantuneet omasta kehostamme ja tuntemuksistamme, mihin ehkä jossain vaiheessa havahdumme, kun huomaamme kaipaavamme yhteyttä itseemme.

Kehotietoisuus, kyky tuntea ja ymmärtää omaa kehoamme, on keskeinen elementti kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Tietoinen hengitys tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan tavan lähestyä kehotietoisuuden harjoittelua ja lisätä läsnäolon taitoja arjessa.

Kehotietoisuuden merkitys yleiselle hyvinvoinnille

Kehotietoisuus viittaa kykyyn havainnoida kehoamme ilman tuomitsemista tai arvostelua. Se on tärkeä osa tietoista läsnäoloa, jonka tarkoituksena on olla tässä hetkessä, tutkailla sitä ja hyväksyä se juuri sellaisena kuin se on. Kehotietoisuuden kautta pystymme harjoittelemaan tätä taitoa.

Tietoinen hengitys tarjoaa yksinkertaisen, mutta tehokkaan tavan lähestyä kehotietoisuuden harjoittelua.

Kun olemme tietoisia omasta kehostamme, voimme tunnistaa fyysiset jännitykset, kivut ja epämukavuudet, mutta myös ilon kuplat, perhoset vatsassamme ja muut positiivisiin tunteisiin liittyvät tuntemukset. Voimme oppia huomaamaan, miten tunteet ja ajatukset vaikuttavat kehoomme. Tällainen ymmärrys mahdollistaa parempien valintojen tekemisen, mikä auttaa muun muassa stressinhallintaan. Se auttaa myös tunnistamaan aikaisemmin huomaamattomia tarpeita ja toiveita, jotka voivat ohjata meitä kohti terveempiä päätöksiä ja elämäntapoja.

Hengityksen rooli kehotietoisuudessa

A woman smiling and leaning on the wall

 

Hengitys on yksi voimakkaimmista välineistä kehotietoisuuden lisäämisessä. Se on aina läsnä, ja voimme tuntea sen tarkasti ja helposti. Hengitys on myös ainutlaatuinen siitä syystä, että se toimii yhdellä kertaa sekä tahattomasti että tahallisesti. Voimme antaa sen tapahtua luonnollisesti tai ohjata sitä tietoisesti.

Hengitys toimii sillanrakentajana mielen ja kehon välillä. Kun harjoittelemme tietoista hengitystä, keskitymme hengityksen tuntemiseen ja tarkkailuun. Alla kuvattu harjoitus auttaa meitä luomaan yhteyden kehoon ja siihen, mitä siellä tapahtuu. Hengitystä seuraamalla voimme havaita, miten mielen tila ja tunteet heijastuvat hengitykseen. Esimerkiksi stressaantuneena hengityksemme saattaa olla nopeaa ja pinnallista, kun taas rauhallisessa mielentilassa se on syvää ja tasaisempaa.

Harjoitus: Tietoisen hengityksen harjoittaminen – yksi hengenveto kerrallaan

Harjoituksen valmistelu: Etsi hiljainen paikka, jossa voit istua mukavasti tai maata selälläsi. Sulje silmäsi, jos se tuntuu sopivalta, ja ala kiinnittää huomiota hengitykseesi.

Hengityksen tarkkailu: Kiinnitä huomiota siihen, miten hengität. Onko hengityksesi nopeaa vai hidasta? Onko se pinnallista vai syvää? Älä yritä muuttaa hengitystäsi, vaan havainnoi sitä.

Keskittyminen hengitykseen: Yritä ohjata huomiosi hengitykseen. Voit esimerkiksi seurata, kuinka ilma virtaa sisään ja ulos keuhkoistasi. Jos mielesi harhailee, palaa lempeästi takaisin hengitykseen.

Hyväksyntä ja läsnäolo: Hyväksy hengityksesi juuri sellaisena kuin se on. Älä tuomitse sitä. Ole läsnä tunteiden ja aistimusten kanssa, joita havaitset harjoituksen aikana.

Kun olet valmis, avaa silmäsi ja venyttele kehoasi tarvittaessa. Kiitä itseäsi siitä, että omistit aikaa kehotietoisuuden harjoittamiseen.

 

Tietoinen hengitys tarjoaa yksinkertaisen, mutta tehokkaan tavan lähestyä kehotietoisuuden harjoittelua. Se auttaa meitä luomaan yhteyden omaan kehoon ja lisäämään tietoisuutta siitä, mitä kehossamme ja mielessämme tapahtuu. Harjoittelun avulla voimme lisätä yleistä hyvinvointiamme, vähentää stressiä ja parantaa elämänlaatua. Kehotietoisuus ei ole vain askel terveempään elämään, vaan se on myös tie kohti syvempää ymmärrystä itsestämme ja maailmasta.

Tutustu Elinan valmennuksiin täältä: coachelina.com. Ota Elina seurantaan myös Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa!

Lisää aiheesta